Solsbo Vilt som äger varumärket SMÄLL - dofter för en lyckad jakt är personuppgiftsansvariga för behandling av personuppgifter. Behandling av personuppgifter sker alltid i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen GDPR.
Solsbo Vilt kommer inte att sälja dina personuppgifter vidare eller lämna ut dessa till obehörig tredje part. Du kan när som helst avanmäla dig att få information genom att kontakta oss.

Dina rättigheter

 • Rätt till information – Du kan få en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig.

 • Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktiga uppgifter uppdaterade och rättade.

 • Rätt till att bli glömd – Du kan begära att vi ska radera din information. Vi får inte radera information som lagen kräver att vi behåller.

 • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat format.

 • Rätt till att göra invändningar – Du har alltid rätten att göra invändningar om vår hantering av dina personuppgifter. Kontakta i sånt fall oss.

 • Rätt till klagomål – Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta Datainspektionen*.

 • Rätt till att dra tillbaka ett samtycke.

 • Rätt till att göra en anmälan till Datainspektionen*.

På Datainspektionens hemsida kan du läsa mer om lagen.
*Datainspektionen kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten.

© 2020 SMELL.NU ProDUCERAD AV SOLSBO CONSULTING

 • Facebook - Black Circle
 • YouTube - Black Circle
 • Instagram - Black Circle